Κείμενα-Φωτογραφία  

Δημιουργική φωτογραφία

Κάνοντας μια εισαγωγή στον όρο δημιουργική φωτογραφία στη πραγματικότητα αναφερόμαστε σε   ένα πολύ μικρό κομμάτι φωτογραφίας, μέσα από την πλατιά εφαρμογή της φωτογραφικής μηχανής στις μέρες μας.Ασφαλώς λέγοντας δημιουργική φωτογραφία στη σωστή έννοιά της, αναφερόμαστε στη φωτογραφική εικόνα που είναι αποτέλεσμα προσπάθειας καλλιτεχνικής δημιουργίας.Έτσι μπορούμε να εκφράσουμε με πιο σαφή τρόπο την έννοια της δημιουργικότητας στη φωτογραφία.Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι δημιουργική φωτογραφία δεν είναι οποιαδήποτε παραγωγή φωτογραφικής εικόνας, αλλά η χρήση της φωτογραφικής μηχανής ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης.Μιλώντας για δημιουργικότητα στη φωτογραφία εκφράζουμε μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση της παραγωγικής διαδικασίας, που αναγνωρίζεται στο τελικό αποτέλεσμα.Ωστόσο η δημιουργικότητα στη φωτογραφία μπορεί να είναι πολύ πλατιά και να διαφοροποιείται.Δημιουργώντας με τη φωτογραφική πολύ συχνά ανακαλύπτουμε νέους τρόπους αποτύπωσης, που δεν έχουν να κάνουν με τεχνική επεξεργασία, αλλά με το πως τελικά θα είμαστε περισσότερο δημιουργικοί με τις δυνατότητες του μέσου.Mε τη φωτογραφική μηχανή μπορούμε να δούμε τη καθημερινότητα από μια άλλη οπτική γωνία.Η φωτογραφία όπως κάθε άλλη μορφή τέχνης έχει τις δικές τεχνικές δυνατότητες που μεταμορφώνονται σε δημιουργικά μέσα που στοιχειοθετούν  την τελική εικόνα.Η φωτογραφία ως καλλιτεχνική δημιουργία λειτουργεί αφαιρετικά ως προς την πραγματικότητα. Οι τρόποι που  εμφανίζεται καθορίζουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα  αυτό που λέμε προσωπικό ύφος.Η δημιουργική φωτογραφία προϋποθέτει μια καλλιτεχνική αντίληψη η οποία εκφράζεται στην εικόνα.Το πως η φωτογραφική τεχνική αντιμετωπίζεται καθορίζεται από κάποια υποκειμενική αντίληψη και κατά συνέπεια η δημιουργικότητα διευρύνεται.Έτσι με τη λέξη δημιουργική ουσιαστικά περιγράφουμε μια αρχική θέση η οποία γίνεται πιο συγκεκριμένη όταν αποκτά υποκειμενικά γνωρίσματα.Οι τρόποι που διαμορφώνεται κάποια φωτογραφική πραγματικότητα απορρέουν από μια προσωπική αντίληψη.Λέγοντας δημιουργική φωτογραφία αναφερόμαστε σε ένα σύνολο αυθεντικής φωτογραφικής εικόνας που εκφράζεται ως ανεξάρτητη μορφή τέχνης.Η φωτογραφία διαμορφώνεται σύμφωνα με τα τεχνικά μέσα που  καθορίζονται από τη φωτογραφική τεχνική.Η έννοια της δημιουργικότητας όσο πλατιά και αν είναι γίνεται πιο συγκεκριμένη όταν αναφερόμαστε στη φωτογραφία η οποία διαμορφώνεται ως ανεξάρτητη μορφή τέχνης.Φωτογραφίζοντας αποτυπώνουμε το φως.Η φωτογραφική εικόνα είναι μια καταγραφή φωτός.Η φωτογραφική μηχανή είναι ένα μέσο αποτύπωσης του φωτός σε συγκεκριμένο χρόνο.Έτσι η φωτογραφία είναι δεδομένο ότι είναι μια μορφή τέχνης που έχει ως βασικούς  παράγοντες την καταγραφή φωτός,και την αποτύπωση μιας δεδομένη χρονική στιγμή.Αποτυπώνοντας το χώρο και το χρόνο δημιουργούμε μια νέα πραγματικότητα που είναι η φωτογραφική πραγματικότητα.Η φωτογραφία είναι ένα δημιουργικό εργαλείο που με δεδομένα χαρακτηριστικά μπορεί να εκφραστεί κάποια δημιουργικότητα με υποκειμενικού τρόπους.Επομένως η φωτογραφία εμπεριέχει άπειρες δυνατότητες δημιουργικής έκφρασης, με δεδομένο τον υποκειμενικό παράγοντα.Στη δημιουργική φωτογραφία η εικόνα τείνει προς το άπειρο ξεπερνώντας την εποχή της.Η φωτογραφία αποτυπώνει μια εποχή η οποία τη χαρακτηρίζει, ωστόσο η δημιουργική εικόνα ξεπερνά χρονικές περιόδους και τοπικά χαρακτηριστικά.Η ιδιαιτερότητα στη δημιουργική φωτογραφία έγκειται στο γεγονός ότι εκφράζεται με αισθητικούς κανόνες, δίχως να προσπαθεί να μεταδώσει κάποια άλλη πληροφορία.Η τέχνη διαμορφώνεται ανεξάρτητα από ωφελιμιστικούς παράγοντες, και σκοπός της είναι να υπηρετήσει το πνεύμα, με αυτό το μέτρο αξιολόγησης μπορούμε να μιλάμε όταν αναφερόμαστε στη φωτογραφία που εκφράζεται ως μορφή τέχνης.Η φωτογραφική εικόνα χαρακτηρίζεται από σύνθεση, φόρμες, βάθος εστίασης, οπτική γωνία, και διάφορα άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά, ωστόσο η δημιουργική φωτογραφία ξεπερνά λογικές εξηγήσεις και ερμηνείες, γιατί το πνεύμα υπερισχύει  της φόρμας και της σύνθεσης, έτσι ο μορφολογικός παράγοντας περνάει σε δευτερεύον επίπεδο.Σαφώς η τεχνική απόδοση μιας φωτογραφίας είναι δεδομένη,  αλλά η δημιουργική φωτογραφία εμπεριέχει το στοιχείο της καλλιτεχνικής απόδοσης που τελικά υπερισχύει.Έτσι οποιαδήποτε τεχνική προσέγγιση κι ερμηνεία το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι  είναι  ελλιπής. Στη δημιουργική φωτογραφία η τεχνική αρτιότητα σαφώς είναι  ένα στοιχείο. Άλλωστε χωρίς γνώση φωτογραφικής τεχνικής δεν υφίσταται φωτογραφική εικόνα,ωστόσο η τεχνική αρτιότητα είναι σίγουρα σχετική και έχει να κάνει με το πως ο καθένας επιλέγει να αποδώσει  μια φωτογραφική εικόνα η οποία εμπεριέχει το στοιχείο της καλλιτεχνικής έκφρασης που καθορίζεται από τη δική του προσωπική αντίληψη της φωτογραφίας.   H τέχνη διαμορφώνεται από το σύνολο των προσωπικών έργων τα οποία φέρουν τη σφραγίδα του δημιουργού τους.Δηλαδή  το σύνολο του έργου ενός δημιουργού χαρακτηρίζεται από μια μορφολογία η οποία απορρέει από τις δικές του επιλογές κι εκφραστικά μέσα κι αυτό ισχύει και στη  φωτογραφία.Επομένως εάν θέλουμε να εντοπίσουμε την τέχνη στη φωτογραφία μπορούμε να εστιάσουμε στο έργο των δημιουργών φωτογράφων και θα δούμε άπειρα παραδείγματα καλλιτεχνικής έκφραση.       
Ένα  θέμα που έχει περισσότερο φιλολογικό ενδιαφέρον είναι ότι λέγοντας δημιουργική φωτογραφία προσπαθώντας να περιγράψουμε το τμήμα φωτογραφίας που  έχω αναφερθεί παραπάνω, ασφαλώς  εκ πρώτης όψεως δείχνει ότι εκφράζει μια γενική σημασία γιατί η λέξη δημιουργική είναι μια έννοια ευρύτερης σημασίας  .Ωστόσο στη φωτογραφία η έννοια δημιουργική είναι πολύ συγκεκριμένη γιατί εμπεριέχει την φωτογραφία που εκφράζεται ως μορφή τέχνης.Έτσι πολύ σύντομα  θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ορισμός έχει να κάνει με τη φωτογραφία που είναι αποτέλεσμα τεχνικής αλλά και καλλιτεχνικής έκφρασης, επισημαίνοντας ότι ο ορισμός δημιουργική φωτογραφία εμπεριέχει αποκλειστικά τη φωτογραφία που διαμορφώνεται ως ανεξάρτητη μορφή τέχνης.  
Στη δημιουργική φωτογραφία είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν κανόνες στον τρόπο που διαμορφώνεται μια εικόνα.Σαν αρχική θέση θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μόνοι κανόνες που ισχύουν είναι οι τεχνικές δυνατότητες οι οποίες προδιαγράφονται από τη φωτογραφική τεχνική.Ωστόσο όταν μιλάμε για τελική φωτογραφική εικόνα δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε κάποιους τρόπους που θα μπορούσαν να αποδώσουν ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχει μια δυναμική και συγχρόνως την αρτιότητα έτσι ώστε να έχει κάποια σπουδαιότητα.
Προσπαθώντας να περιγράψουμε τις διαδικασίες που διέπουν τη δημιουργική φωτογραφία, διαπιστώνουμε ότι πρώτα πρέπει να επισημάνουμε  τους παράγοντες που καθορίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες της τέχνης της φωτογραφίας.Εξετάζοντας μια βασική αρχή που είναι η έννοια της αναπαραγωγής στη φωτογραφία,ανακαλύπτουμε μια σημαντική διαφοροποίηση της καλλιτεχνικής φωτογραφίας από όλες τις εφαρμογές της φωτογραφικής μηχανής  που έχουν να κάνουν με επαγγελματικούς τομείς,αλλά και με τη χρήση της φωτογραφικής κάμερας ως μέσο που υλοποιεί εικόνες από την καθημερινότητα μας.Σίγουρα οι τεχνικές προδιαγραφές της φωτογραφίας στην αρχική  μορφή τους, την καθιστούν μια καταγραφική διαδικασία παραγωγής εικόνας που έχει αφετηρία τη πραγματικότητα.Ωστόσο ο δημιουργός φωτογράφος αντιμετωπίζει τη φωτογραφία ως μέσο που υλοποιεί μια δική του ιδέα, αποδίδοντας εικόνες οι οποίες έχουν τη δική τους οντότητα κι αυτονομία.Η διαφορά ανάμεσα στη δημιουργική φωτογραφία και στην απλή φωτογράφηση έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη δεν έχει το στοιχείο της αναπαραγωγής κάποιου πραγματικού γεγονότος, αλλά λειτουργεί αφαιρετικά ως προς την πραγματικότητα.Στη δημιουργική φωτογραφία ο φωτογράφος αξιοποιεί τις τεχνικές δυνατότητες με σκοπό την απόδοση ενός έργου πνευματικής αξίας. Πολύ σύντομα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δημιουργικότητα επαιτεί την επίγνωση της τεχνικής, καθώς και την κατανόηση των δυνατοτήτων που έχουν να κάνουν με αρχικούς παράγοντες εκφραστικών μέσων της φωτογραφίας,κι εν συνεχεία συνδυάζοντας ανθρώπινη σκέψη και κυρίως επινοητικότητα μπορεί να παραχθεί φωτογραφική εικόνα καλλιτεχνικής αξίας.Επίσης είναι δεδομένο ότι η δημιουργική φωτογραφία μορφοποιείται από την πραγματικότητα,με αποτέλεσμα να υλοποιεί παραστατικές εικόνες οι οποίες είναι αντανάκλαση της όψεως των πραγματικών μορφών,δίνοντας μια αίσθηση καταγραφικής απόδοσης,που έχει ως επακόλουθο η εικόνα να μοιάζει σαν ένα κομμάτι της πραγματικότητας που έχει αφαιρεθεί.Αξίζει να σημειωθεί ότι κάνοντας μια εξειδικευμένη προσέγγιση της φωτογραφίας ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της,διαπιστώνουμε την έλλειψη καταγραφικής ικανότητας για πολλούς τεχνικούς λόγους,με αποτέλεσμα να συμπεράνουμε ότι η φωτογραφία στη πιο άρτια καταγραφική μορφής της μπορεί να ερμηνευτεί σαν μια απεικονιστική απόδοση της πραγματικότητας.Ασφαλώς στη δημιουργική φωτογραφία υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των τεχνικών μέσων, πέρα από καταγραφικές μεθόδους, με αποτέλεσμα οι τεχνικές δυνατότητες να γίνονται εκφραστικά μέσα μιας καλλιτεχνικής αντίληψης,η οποία θεμελιώνει παραγωγικές διαδικασίες με σκοπό να υλοποιηθεί ένα έργο πνευματικής αξίας.
Φωτογραφίζοντας τη φόρμα τη μορφή των πραγμάτων δίνουμε μια ψευδαίσθηση αναπαραγωγής.Ωστόσο η φωτογραφία είναι μόνο μια αναπαραγωγή φωτός σε συγκεκριμένο χρόνο.Η φωτογραφική μηχανή είναι ένα μέσο καταγραφής χρόνου και ακτινοβολίας.Ένα  στοιχείο επίσης πολύ σημαντικό είναι η αποτύπωση του χρόνου στη φωτογραφία.Με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής αποδίδονται φόρμες,σύνθεση,οπτική προοπτική,έχοντας πάντα το στοιχείο του αιχμαλωτισμένου χρόνου.Ασφαλώς η φωτογραφία είναι η τέχνη που μπορεί να καταγράψει τη κίνηση των πραγμάτων,κι αυτό οφείλεται στη τεχνική λειτουργία του φωτοφράχτη που διαμορφώνει εικόνες σε κλάσματα δευτερολέπτου.Σαφώς στις φωτογραφίες με κίνηση το στοιχείο του χρόνου υπερτονίζεται, έναντι των στατικών εικόνων που η παρουσία του χρόνου  είναι αισθητή σε μικρότερο βαθμό.Φωτογραφίζοντας την όψη των πραγμάτων καταγράφουμε ακτινοβολία ανακλώμενου φωτισμού,και συγχρόνως αποτυπώνουμε μια χρονική στιγμή,κι αυτό οφείλεται στις τεχνικές προδιαγραφές της φωτογραφίας που μπορεί να σταματήσει τη στιγμή  αποδίδοντας  ένα στιγμιότυπο της ροής των γεγονότων.Ανεξάρτητα από θεματολογίες κι αισθητικές επιλογές του φωτογράφου, λόγω τεχνικής φύσεως της φωτογραφίας το στοιχείο του χρόνου πάντοτε υπεισέρχεται.Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φωτογραφία μπορεί να αποδώσει την όψη των πραγμάτων,την κίνηση, τη πλοκή των γεγονότων,καταγράφοντας πάντοτε στιγμές αιχμαλωτισμένου χρόνου.

Καλλιτεχνική φωτογραφία-Κείμενα.

1.Μια φωτογραφία έχει μια τεχνική διαδικασία για να παραχθεί, και χρειάζεται το ανθρώπινο χέρι για την εφαρμογή της τεχνικής, και πολύ περισσότερο την ιδιοσυγκρασία  ενός δημιουργού που θα αποδώσει την δική του "ποίηση" στη φωτογραφική εικόνα.Η φωτογραφία όσο κι αν φαινομενικά είναι μια εύκολη παραγωγή εικόνας εφόσον η χρήση της φωτογραφικής μηχανή μπορεί να γίνει από όλους ή ακόμη και κάποια τεχνική αρτιότητα μπορεί να αποκτηθεί με την διδασκαλία της φωτογραφίας όταν μιλάμε για επαγγελματική φωτογραφία (εφαρμοσμένη φωτογραφία) αντίθετα υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση στη καλλιτεχνική φωτογραφία αφού εκεί που ολοκληρώνεται η τεχνική ξεκινάει η δημιουργία.Σίγουρα η τεχνική εκμάθηση της φωτογραφίας μπορεί να επιφέρει άτομα άρτια εξοπλισμένα δηλαδή ικανούς επαγγελματίες, ωστόσο η τέχνη προχωράει περισσότερο προσθέτοντας την ευαισθησία και την ιδιοσυγκρασία ενός δημιουργού που αποδίδει με τη δική του αισθητική ευαισθησία φωτογραφικές εικόνες.Με δύο λόγια μπορούμε να πούμε πως η τεχνική διδάσκεται η αισθητική δεν μπορεί να μεταδοθεί και ο καθένας θα πρέπει διαρκώς να γυμνάζει τον εαυτό του εφόσον η τέχνη δεν είναι ευκαιριακή απασχόληση αλλά χρειάζεται συνέπεια είναι τρόπος ζωής.


2.Για την καλλιτεχνική φωτογραφία το ζητούμενο είναι με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της ανεξάρτητα από κάποια αισθητική ομορφιά που υπάρχει στην πραγματικότητα,η οποία πιστεύω πως δεν μπορεί να αναπαραχθεί με κανένα μέσο.Ένα όμορφο "στιγμιότυπο" στη ζωή έχει την πληρότητά του ανεξάρτητα από αισθητική που ενδεχομένως  του αποδίδουμε χωρίς να εξετάζουμε τις ατομικές προτιμήσεις.Πιο συγκεκριμένα ένα τοπίο στη φύση, ένα πρόσωπο, μια πλατεία, και  διάφορα άλλα που  αποτελούν  θεματολογία στη φωτογραφία έχουν την αισθητική τους (εάν την έχουν) η οποία δεν μπορεί να αναπαραχθεί και να αποτυπωθεί σε κανένα φωτογραφικό χαρτί.Συνεπώς μιλώντας για αισθητική στη φωτογραφία θα πρέπει να αναφερόμαστε πάντα στην φωτογραφική αισθητική και όχι στην αισθητική ομορφιά της πραγματικότητας.Ή τέχνη στη φωτογραφία υπάρχει όταν αξιοποιούνται οι τεχνικές δυνατότητες για την επίτευξη αισθητικής ανεξάρτητα από την πραγματικότητα που είναι η αφετηρία για την δημιουργία όλων των φωτογραφικών εικόνων.Με αποτέλεσμα ένα χαρούμενο γεγονός να αποδίδεται δραματοποιημένο στη φωτογραφία και αντίθετα μια δραματική σκηνή να αποδίδεται σαν συνηθισμένο γεγονός  μέσα από την φωτογραφία κ.ο.κ. και αυτή η διαδικασία διαφοροποίησης πραγματικότητας και φωτογραφικής απόδοσης χαρακτηρίζεται ως υπερβατική όταν υπεισέρχεται καλλιτεχνική δημιουργία και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πραγματικότητα μέσα από την φωτογραφία αποκτά ποιητικό βάρος.Με άλλα λόγια όταν η φωτογραφία καταφέρει να αποδώσει την πραγματικότητα και συγχρόνως να προσθέσει τα αισθητικά στοιχεία που την καθιστούν ποιητική αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπέρβαση  και  τότε η φωτογραφία έχει πετύχει το σκοπό της.  

3.Στη φωτογραφία έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε τις οπτικές δυνατότητες του μοναδικού μέσου για την παραγωγή εικόνας που είναι η φωτογραφική μηχανή της οποίας οι προδιαγραφές βασίζονται στο ορατό φάσμα, δηλαδή έχει το ίδιο εύρος όρασης με εκείνη που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι.Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε σαν αρχική θέση ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ένα μέσο που έχει αντικειμενική οπτική αντίληψη και αυτό οφείλεται στις προδιαγραφές και δυνατότητες που της δίνονται από τους κατασκευαστές τις οποίες δεν μπορούμε να παρακάμψουμε. Ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε ότι εφόσον η φωτογραφική μηχανή η οποία έχει ευαισθησία αντίστοιχη με εκείνη που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι είναι ένα μέσο που αποδίδει με την ίδια ακρίβεια πάντοτε τελικές φωτογραφικές εικόνες αποτυπωμένες στο χαρτί.Έτσι θα χαρακτηρίζαμε την φωτογραφική μηχανή σαν το εργαλείο που καθορίζει την δουλειά του φωτογράφου στο βαθμό που οι δυνατότητες του μέσου του επιτρέπουν να διαμορφώνει φωτογραφικές εικόνες και αυτή η διαπίστωση είναι μια αντικειμενική αλήθεια όταν εξετάζουμε στοιχειωδώς την φωτογραφία ως τεχνική διαδικασία.Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε την φωτογραφία σε συσχετισμό με την ανθρώπινη όραση αλλά ως αυτόνομη διαδικασία παραγωγής εικόνας αναλύοντας θεμελιώδεις αρχές που την διέπουν.Όπως προανέφερα η φωτογραφική μηχανή έχει μια ορισμένη δυνατότητα όρασης και δεδομένες τεχνικές δυνατότητες τις οποίες ο κάθε φωτογράφος χρησιμοποιεί και είναι για όλους οι ίδιες.Και αυτή η ανάλυση είναι σωστή προσεγγίζοντας την φωτογραφία στην στοιχειώδη της μορφή,και αυτά ίσως είναι τα μόνα αντικειμενικά στοιχεία που μπορούμε να θεωρήσουμε σαν δεδομένα τα οποία ισχύουν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο γιατί διαφοροποιούνται ανάλογα με την προσωπική αξιοποίηση του φωτογράφου.Στην καλλιτεχνική φωτογραφία είναι σημαντικό η προσωπική αντίληψη δηλαδή το άτομο που βρίσκεται πίσω από την φωτογραφική μηχανή που μετατρέπει την μηχανική της λειτουργία σε εσωτερική έκφραση μετουσιώνοντας την πραγματικότητα.Ο κάθε δημιουργός έχει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο που παράγει έργο και αυτό οφείλεται στην μοναδικότητα του ατόμου και στο γεγονός πως η τέχνη δεν είναι μόνο εφαρμογή τεχνικής και γνώσης αλλά προχωράει πιο πέρα.Η προσωπική έκφραση μέσω της τέχνης είναι αποκλειστικά μια εσωτερική κατάσταση και με όποιους αισθητικούς τρόπους και αν μορφοποιείται εκφράζει πάντοτε το ανθρώπινο πνεύμα.Συγκεκριμένα στην φωτογραφία ο κάθε φωτογράφος συνιστά ένα διαφορετικό τρόπο όρασης και ένα διαφορετικό τρόπο δημιουργίας έτσι διαμορφώνεται ένα μεγάλο φάσμα οπτικής αντίληψης που καθιστά την όραση της φωτογραφική μηχανή από μονοδιάστατη σε πολυδιάστατη....4. Προσεγγίζοντας την φωτογραφία ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και ως μορφή τέχνης,σαν γενική ιδέα έχει ενδιαφέρον να αναφερθούμε στον ρόλο της φωτογραφίας στην τέχνη γενικότερα.
Η καλλιτεχνική έκφραση έχει πάντοτε τα ίδια χαρακτηριστικά η μόνη διαφορά είναι το μέσο που μορφοποιείται η τέχνη.Πιο απλά τα μέσα που χρησιμοποιούνται μας δίνουν τις μορφές τέχνης ζωγραφική,κινηματογράφο,λογοτεχνία κ.ο.κ. ωστόσο η έκφραση είναι η ίδια και πάντοτε ποιητική.Η φωτογραφία ως καλλιτεχνική έκφραση έχει το στοιχείο της διαφοροποίησης ή μετουσίωσης της πραγματικότητας σε εξίσου μορφή ποιητική καταγράφοντας πάντοτε το φως και την χρονική στιγμή, αξιοποιώντας την φόρμα των πραγμάτων και την αρμονική σύνθεση τους, αποδίδοντας τονικότητες ή χρωματικές αποχρώσεις μορφοποιώντας  εικόνες που το κυριότερο πρέπει να εμπεριέχουν την καλλιτεχνική έκφραση του δημιουργού.Η τέχνη στην φωτογραφία δεν είναι τυχαίο γεγονός,είναι υλοποίηση των  αισθητικών και μορφολογικών απόψεων του δημιουργού που συνειδητά επέλεξε την φωτογραφία ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης.Ο δημιουργός πάντοτε είναι σε διαρκή αναζήτηση της τέχνης και ακόμη είναι σε συνεχή αναζήτηση του εαυτού του μέσα από τη δημιουργία και κυρίως πάντοτε εμπλουτίζει την προσωπικότητά του με στοιχεία που ανεπαίσθητα υπεισέρχονται στην τέχνη του.Η φωτογραφία πάντοτε αντανακλά το σκεπτικό  και τις αισθητικές επιλογές του φωτογράφου η οποία ασφαλώς είναι αποτέλεσμα εσωτερικής ανάγκης.Πολύ σύντομα η καλλιτεχνική φωτογραφία είναι αποτέλεσμα διανόησης και εσωτερικών διεργασιών και τεχνικής γνώσης που είναι απαραίτητη για την δημιουργία φωτογραφικών εικόνων και το σημαντικότερο η τέχνη είναι αυτοσκοπός.Όπου ασφαλώς έχει το ίδιο βάρος με όλες τις άλλες μορφές τέχνης.   

5.  H φωτογραφία είναι η αποτύπωση μια στιγμής του χρόνου, ένας τρόπος απόδοσης της  πραγματικότητας  με συγκεκριμένη  μορφή έτσι που υπάρχει η αίσθηση ότι η κάθε φωτογραφία είναι ένα κομμάτι πραγματικότητας.Ασφαλώς δεν υπάρχει φωτογραφική εικόνα χωρίς την αντίστοιχη πραγματική σκηνή που μορφοποιήθηκε και χωρίς αυτή δεν  θα μπορούσε να παραχθεί.Στην καλλιτεχνική φωτογραφία το ζητούμενο είναι αυτό το κομμάτι πραγματικότητας να αποκτήσει διαφορετική δυναμική και εκεί έγκειται η δημιουργικότητα στην φωτογραφία.Η πραγματικότητα υπάρχει και έχει την δική της "χροιά" που για τον κάθε παρατηρητή μπορεί να έχει διαφορετική σημασία.Όμως στην φωτογραφία έχει σημασία να αποδοθεί η πραγματικότητα μετουσιωμένη και εκφράζεται μέσα από ποιητική φόρμα.Έτσι η εικόνα αποκτά  διαφορετική δυναμική η οποία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Στην φωτογραφία έχει σημασία  η στιγμή που καταγράφεται  να αποκτήσει ποιητική  έκφραση, και εκεί οφείλει την ύπαρξη της ως μορφή τέχνης.....

6.Είναι σημαντικό  στην φωτογραφία να εξετάσουμε τους παράγοντες που αποτελούν  κίνητρα για την παραγωγή φωτογραφικού έργου και το σκεπτικό του δημιουργού για την άξια που μπορεί να έχει η φωτογραφία ως καλλιτεχνική δημιουργία.Έχει σημασία να επισημάνουμε το πρωταρχικό στοιχείο ότι η τέχνη δεν είναι μόνο  εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση αλλά μια διαδικασία που εκφράζει το ανθρώπινο πνεύμα έτσι και τα κίνητρά θα πρέπει να είναι σε  αντίστοιχη κατεύθυνση.Καθώς πρέπει να αναφέρουμε ότι η καλλιτεχνική φωτογραφία εξισώνεται με τις άλλες μορφές τέχνης, δεν γίνεται για ωφελιμιστικούς λόγους και  διαφέρει από την επαγγελματική-εφαρμοσμένη φωτογραφία.Συνεπώς δεν απευθύνεται στο μέσο  καταναλωτή και δεν έχει αγοραστική αξία.Στη ουσία για τον δημιουργό η καλλιτεχνική δημιουργία είναι κυρίως διαδικασία έκφρασης εσωτερικής ανάγκης και περισσότερο της δικής του υποκειμενικής αλήθειας.Έτσι το έργο είναι δυνατόν  να αποκτήσει ξεχωριστή δυναμική. Σίγουρα ο κάθε δημιουργός έχει το δικό του σκεπτικό πάνω στον τρόπο που δημιουργεί και για το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί η καλλιτεχνική δημιουργία δεν είναι τυχαίο γεγονός αλλά προκύπτει από συνειδητή  προσπάθεια.  Έτσι το έργο του κάθε δημιουργού έχει  συνοχή, μια ιδιαίτερη χροιά που το χαρακτηρίζει και μπορεί να αλλάξει το ύφος όταν ο δημιουργός αλλάξει τις αισθητικές του επιλογές.Φυσικά δεν μπορούμε να θέσουμε κανόνες ή να περιγράψουμε  τον τρόπο που διαμορφώνεται η τέχνη και τις διανοητικές διαδικασίες που  απορρέει γιατί έχει να κάνει να την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία που σαν  σκέψη είναι μοναδική για τον καθένα και συνεπώς ανεξάντλητη, όμως μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι για να παραχθεί τέχνη πρέπει να υπάρξει διαφορετική σκέψη που ξεπερνά την κοινή λογική και έτσι το δημιούργημα μπορεί να ξεπεράσει αισθητικές συμβάσεις και αποκτά μια άλλη δυναμική που το κάνει να εκτείνεται στο άπειρο..